Stöd

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi tror på dialog och öppenhet. Här kan du se våra testresultat, ställa frågor, ladda ner manualer; Läs vår garanti- och returpolicy och se både våra handelsvillkor och sekretesspolicyer.

Vi ser fram emot att höra från dig. Utan nöjda kunder skulle vår produkt inte vara Europas bästa Magic Wand.

Vad kännetecknar en bra produkt? Med en bakgrund inom teknik tror vi att de viktigaste faktorerna är funktionalitet, kvalitet och uppmärksamhet på detaljer. Funktionen är en förutsättning för en produkt som håller länge och vi kompromissar aldrig. Det är detta som skiljer ett one-night stand från ett livslångt förhållande.

Kvalitet är nödvändigt för en produkt som inte bara hamnar i lådan utan används om och om igen. Det är också viktigt att alla produkter är fria från farliga ämnen och säkra att använda. Vi är kanske de enda i branschen som publicerar vår dokumentation och tester för ftalater och CE. Det är viktigt för oss att du inte är osäker: Tester för farliga ämnen och CE-krav.

Detaljerna ligger i de små sakerna som gör den dagliga användningen av en produkt till en angenäm upplevelse. De små detaljerna är inte nödvändigtvis det första du lägger märke till, men du skulle definitivt märka det om de inte fanns där.

Kärleksfulla hälsningar

Kristine Frisenfeldt Horn och Jesper Rubech Rasmussen

Kontakta oss: Vi finns här för att hjälpa dig

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi är stolta över vår förmåga att hantera alla delar av vår verksamhet. Från produktutveckling och design till produktion och distribution.

Kontakta oss – vi lyssnar gärna.

Kristine Horn

Produkt & Marknadsföring

Jesper Rasmussen

Teknik & Utveckling

Skriv till oss

Amok Produkter ApS

 • Kontorets plats

  Smidstrupvej 116
  3250 Gilleleje
  Danmark

Testresultat

I samband med utvecklingen av Europe Magic Wand var det särskilt viktigt för våra ingenjörer att den elektriska massageapparaten skulle uppfylla kraven i EU:s lagstiftning för säkerhet och därmed vara CE-märkt.

Så vitt vi vet är vi den enda Magic Wand i Europa som publicerar dokumentation så att du kan vara säker på att du köper en produkt som har testats noggrant av en oberoende myndighet. Det är denna dokumentation som underlättar att vi kan CE-märka Europe Magic Wand och därmed marknadsföra och sälja inom EU (EES).

Se Europe Magic Wands dokumentation för CE-märkning

Även om vi tillverkar våra egna tillbehör testar vi fortfarande för att säkerställa att råvarorna är giftfria

Se dokumentationen här:

Hastigheten påverkar den känsla som Europe Magic Wand levererar till kroppen. Men som framgår av detta mätdiagram är amplituden ofta större vid lägre hastigheter, och större rörelseamplitud upplevs som en bekvämare och djupare vibration än vibrationer med högre hastigheter.

Amplituden beskriver hur mycket huvudet på Europe Magic Wand rör sig fram och tillbaka under genomsnittlig användning. Ett högre värde kommer att uppfattas som djupt och ett lägre värde som ytligt.

I följande tabeller kan du se mått för amplituden både på sidan och på toppen av massageapparaten. Anledningen till detta är att det finns många som använder massageapparatens huvud.

Garantera

Garantins längd beror på reglerna i det land där du köpte massageapparaten. I Europa kommer det att vara minst 1 år, och eventuellt upp till 2 år. Om du köper direkt från oss får du 2 års garanti.

Inom EU finns särskilda regler för produkter som köps i en fysisk butik. Som konsument har du rätt att returnera din produkt inom 7 dagar. Gränsen är längre i många andra länder.

Om du vill returnera din produkt måste förpackningen förbli förseglad. Detta bekräftar att produkten fortfarande är ny och oanvänd.
Innan du returnerar din produkt måste du kontakta butiken där du köpte produkten och fråga hur och vart du ska skicka den. Om du har köpt den direkt av oss kan du använda formuläret nedan.

Manualer

Regler och villkor

Ett bindande köpeavtal har inte ingåtts med Europe Magic Wand förrän du har fått en orderbekräftelse.

Vi reserverar oss för prisfel orsakade av förändringar i valutakurser, krig, terror, naturkatastrofer, kärnvapenattacker, force majeure, leveransfel, skatteändringar, slutsålda varor och tryckfel.

Europe Magic Wand kan under vissa omständigheter använda Google-spårning för att registrera effekten av annonsering.

Reservationer görs för slutsålda varor och försenade leveranstider för grossister hos Europe Magic Wand.

 1. Garanti
  Garantin är kundens rätt att reklamera en produkt som hade fel eller brister när varan såldes. Kunden har två år på sig att hitta fel som bevisligen är säljarens ansvar. Under de första 6 månaderna ligger bördan hos återförsäljaren, de följande 11/2 åren ligger hos kunden. Garantin är kundens lagstadgade rättighet.
 2. Garantera
  En garanti är ett särskilt avtal mellan köparen och säljaren. Om kunden och säljaren kommer överens om en garanti på två år kan kunden reklamera alla typer av fel och brister under denna period. I detta fall är det säljarens ansvar att bevisa att felet beror på ett fel från kundens sida. Garantin är inte kundens lagstadgade rättighet.
 3. Rimlig tidEnligt den nya köplagen har konsumenten alltid två månader på sig att svara efter att ett fel har upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader behandlas därför inom skälig tid och därmed i enlighet med lagen. Reklamation kan göras efter att två månader har gått och ändå behandlas inom skälig tid, dock måste detta anses vara en sällsynt omständighet.
 4. Presumtionsregeln
  Den sista betydande förändringen i köplagen är den så kallade presumtionsregeln, som innebär att det inom de första sex månaderna antas att felet förelåg vid köpet. I praktiken innebär regeln att konsumenterna tillförsäkras en mildare bevisbörda inom de första sex månaderna och därmed lättare kommer att få varorna utbytta.

Alla priser är inklusive 25% moms och är i danska kronor där inget annat nämns. Priserna gäller endast inom Danmarks gränser, med undantag för Färöarna och Grönland. Det pris som anges vid beställningstillfället är det pris som gäller för beställningen. Hos Europe Magic Wand är det inte möjligt att beställa varor på annat sätt än via hemsidan.

Europe Magic Wand sparar inte orderbekräftelser efter att de skickats till kunden.

Om du har fått en orderbekräftelse via post kan den returneras till avsändaren med ämnesraden ”Avbeställning”. Avbokningen ska ske innan kl 14.00 samma dag. Om du inte har fått en orderbekräftelse eller om ett fel har uppstått, vänligen kontakta oss här.

Europe Magic Wand förbehåller sig rätten att annullera en beställning fram till leveranspunkten.

Möjliga betalningsmetoder:

Det är inte möjligt att göra förskottsbetalningar eftersom kundernas rättigheter försämras avsevärt jämfört med andra betalningsformer.

För köp som görs via telefon eller Internet har konsumenten ångerrätt inom 14 dagar.

Ångerrätten löper från den tidpunkt då varan överlämnas till konsumenten. Skulle köpet hävas inom 14 dagar återbetalas köpeskillingen.

Vid nyttjande av ångerrätten ska varan returneras i ett skick som inte har försämrat varans värde, dvs. Produkten kan säljas igen. Det måste vara möjligt för framtida konsumenter att inspektera produkten på samma sätt som möjligt i butiken, dvs. Genomskinliga plastförpackningar får inte vara trasiga.

Av hygieniska skäl återbetalar vi inte sexleksaker där engångsförpackningen är trasig. Om du tror att du har problem med att inspektera produkten utan att bryta förpackningen, vänligen kontakta oss.

Vänligen kontakta oss innan du returnerar varor till returadressen.

Som konsument har du 2 års garanti, vilket innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller ett avdrag på priset beroende på den specifika situationen. Detta förutsätter naturligtvis att klagomålet är berättigat. Om det finns ytterligare en garanti eller garanti kommer den att visas separat från fakturan.

Om varor går sönder under garantiperioden kommer de att repareras eller bytas ut utan kostnad.

Skador på produkten orsakade av funktionsfel, hanteringsfel, modifieringar eller grovt missbruk av användaren täcks inte av garantin. Detta inkluderar även att ändra den applicerade strömmen till alla relevanta komponenter.

Vi hänvisar också till § 78 i den danska köplagen för förfaranden vid reklamationer.

Reklamation av fel och brister ska anmälas till volupto.dk inom skälig tid efter det att varan mottagits.

Kunden uppmanas starkt att göra ett uttalande om defekten på produkten i samband med reklamationen, eftersom ett utelämnande kan orsaka en förlängning av avhjälpningsprocessen på grund av felsökning.

Kunden kan reklamera genom att returnera den defekta varan per post. Vänligen kontakta oss innan du returnerar varor.
Varor som returneras eller skickas utan porto nekas av Europe Magic Wand.

Defekta eller felaktiga varor som returneras till Europe Magic Wand där defekter eller fel som definierats av kunden inte hittas kommer att returneras till kunden inklusive en testavgift. Europe Magic Wand förbehåller sig rätten att ta ut denna avgift och fraktkostnader vid leverans (COD).

Testavgiften är 200,00 DKK per. halvtimme inkl. MOMS. Testavgiften beräknas utifrån den tid som läggs ner i samband med testning och felsökning.

Om tillbehör ingår ska antal och produktbeskrivning finnas med.

Varor ska returneras med en fakturakopia som visar tid och datum för köpet. Varorna kommer annars att hållas kvar tills det finns en fakturakopia närvarande.

Varor som inte ingår i garantin och som tas emot utan korrekt förpackning kommer att packas om och ett belopp motsvarande våra kostnader för nödvändig och korrekt förpackning kommer att debiteras.

Alla produkter som returneras till Europe Magic Wand måste vara ordentligt förpackade. Skador till följd av defekt förpackning kan leda till förlust av rättigheter.

Europe Magic Wand rekommenderar att varan returneras som paketpost med ett spårningsnummer, detta hjälper till att eliminera eventuella tvivel om huruvida produkten har överlämnats till Europe Magic Wand. Dessutom har kunden möjlighet att spåra paketet om leverans inte har skett.

Om du är osäker rekommenderar vi att du kontaktar kristine@amokproducts.com eller telefon +45 5190 1012 till Jesper.

Företaget förstår och respekterar vikten av integritet på internet. Företaget kommer inte att lämna ut information om kunder/användare till tredje part om det inte är nödvändigt för att genomföra en transaktion. Företaget kommer inte att sälja ditt namn, adress, e-postadress, kreditkort eller personuppgifter till någon tredje part utan ditt föregående tillstånd.

Läs hela vår integritetspolicy här.

Integritetspolicy

Som ett internationellt företag, som är verksamt inom många områden i Europa, inser AMOK Products att våra kunders och affärspartners förtroende är vår mest värdefulla tillgång.

AMOKs produkter är också ett erkännande av att vi inte bara ska tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna utan också uppfylla de högsta standarderna när det gäller efterlevnad och socialt ansvar. AMOK Products har åtagit sig att respektera våra kunders och affärspartners integritet för att skydda våra kunders och affärspartners personuppgifter.

Personuppgifter kommer att samlas in och behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt för att skydda de registrerades individuella rättigheter.

Personuppgifter kommer endast att samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och kommer inte att behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Personuppgifterna kommer att vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade. AMOK Marketing kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att radera eller korrigera felaktigheter utan dröjsmål.

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt. Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt.

AMOK Marketing respekterar alla registrerades rättigheter, inklusive rätten att få tillgång till sina uppgifter, rätten till begränsning av behandling eller radering samt rätten till korrekthet.

Tidsgränser för lagring av personuppgifter kommer att fastställas. AMOK marketing raderar personuppgifter som inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de har samlats in.

Personuppgifter kommer att behandlas på ett säkert sätt. Lämpliga med hänsyn till risken kommer tekniska och organisatoriska åtgärder att vidtas mot obehörig behandling eller ändring, och mot förlust eller förstörelse eller obehörigt avslöjande av eller åtkomst till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas. AMOKs produkter kommer att säkerställa kontinuerlig integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.

AMOK Products kommer att säkerställa motståndskraften hos våra system och tjänster som behandlar personuppgifter.

AMOK Products kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas som standard.

Principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard kommer att följas under utvecklingen av nya produkter.

Det ska finnas ansvarsskyldighet i all behandlingsverksamhet. AMOK Products ansvarar för och kan visa att de uppfyller kraven.

Europe Magic Wand är en produkt från Amok Products.

Adressen till vår webbplats är https://europemagicwand.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret, och även besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats från din e-postadress (även kallad hash) kan tillhandahållas till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsdata (EXIF GPS) inkluderad. Besökare på webbplatsen kan ladda ner och extrahera alla platsdata från bilder på webbplatsen.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Dessa är till för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Dessa cookies kommer att finnas kvar i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på den här webbplatsen kommer vi att ställa in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi också att ställa in flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsval. Inloggningscookies varar i två dagar och cookies för skärmalternativ varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningscookies att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer ytterligare en cookie att sparas i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och anger helt enkelt inläggs-ID för artikeln du just redigerade. Den upphör att gälla efter 1 dag.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata på obestämd tid. Detta för att vi ska kunna känna igen och godkänna eventuella uppföljningskommentarer automatiskt i stället för att hålla dem i en modereringskö.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om sådana finns) lagrar vi också den personliga information som de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller ta bort sin personliga information när som helst (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter som du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Besökarnas kommentarer kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för upptäckt av skräppost.